CH Eltjänst AB - Din elektriker i Ale, Kungälv och Göteborg   Elkontakt
Larminstallation i Ale

Elinstallationer

Vi utför idag alla slags elinstallationer. Allt från att installera ett extra eluttag till kompletta installationer vid till exempel nybyggnation av hus.

Det finns många äldre hus och lägenheter som har mycket gamla kablar i väggarna. Dessa torkar och kan i värsta fall leda till brand. Låt oss byta ut dessa mot nya.

Samtidigt kan vi även installera en jordfelsbrytare. Även om människokroppen är en ganska dålig elektrisk ledare så räcker 230 volt, som är den normala spänningen i svenska vägguttag, för att orsaka skada. Jordfelsbrytaren förhindrar i de flesta fall att det går strömmar genom kroppen under lång tid. 

Ett system från Devello Om cookies